berbat

波́ s.
1. 坏的, 不好的, 糟糕的: Bu gün hava berbat. 今天天气不好。Eskisinden daha berbat, iyileşmek ne gezer. 他比过去更糟糕了, 没有一点好转的迹象。
2. 有毛病的: \berbat bir kalem 有毛病的笔
3. 肮脏的, 污秽的, 不洁的, 泥泞的: ne \berbat şehir 多么肮脏的城市 Burası, berbat; burası çekilir gibi değil. 这儿污秽不堪, 真让人受不了。Yolculukta arasıra berbat yere konulmak zorunda kalınır. 旅行途中不得不时常在一些污秽不堪的地方留宿。
4. 丑的, 难看的, 乏味的: \berbat bir film 乏味的电影 Kadının gözü berbat. 那个女人的眼睛很丑。
5. 废弃不用的, 荒废的, 无人管理的; 混乱的: \berbat bir han odası 废弃不用的客栈 Bu berbat şamata arasında yarım saat bekledim. 在这乱哄哄的嘈杂声中我等了半个小时。
-i \berbat etmek (或 eylemek) 搞糟, 搞砸: Bu işi nasıl berbat ettinse gel yine öyle kendin temizle. 你要是把这件事搞砸了, 那么就你自己来重新干吧! 2) 玷污, 破坏, 毁坏 \berbat olmak 1) 变坏; 变污, 变脏 2) 被毁坏, 被破坏; 泡汤: İş büsbütün berbat oldu. 此事全砸了。Ya iş yoluna girecek, ya da bütün berbat olacaktı. 本来此事要么有望取得成功, 要么完全都泡汤。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • berbat — sf., Far. berbād 1) Kötü Eskisinden daha berbat, iyileşmek ne gezer. M. A. Ersoy 2) Bozuk Yol berbat, toz toprak üstümüze savruluyor. S. M. Alus 3) Çirkin, beğenilmeyen Sanatta politika ne kadar berbatsa politikada sanat da o kadar iğrenç olur. B …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • berbat olmak — 1) kötü duruma gelmek 2) kirlenmek 3) bozulmak Muhitin değişen, bozulan her şeyi gibi terbiyesi de berbat olmuştu. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • berbat etmek (veya eylemek) — 1) kötü duruma getirmek Bu işi nasıl berbat ettinse gel yine öyle kendin temizle. H. R. Gürpınar 2) bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir çuval inciri berbat etmek — düzelmekte olan bir durumu yersiz, yanlış davranışlarla bozmak Bir çuval inciri berbat etmişlerin süklüm püklümlüğüyle müfettişin yanına çıktı. O. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • eski hayratı da berbat etmek — bir işi daha iyi bir duruma sokmaya çalışırken büsbütün bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ZAHİK — Berbat, perişan, helâk olmuş. * Bâtıl. Köhne …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Mr. Tambourine Man — For The Byrds album of the same name, see Mr. Tambourine Man (album). Mr. Tambourine Man Song by Bob Dylan from the album Bringing It All Back Home Released March 22, 1965 (album) Recorded January 15, 1965, Columbia Recording Studios, New York C …   Wikipedia

 • Mourad Melki — Personal information Full name Mourad Melki Date of birth 9 May 1975 (1975 05 …   Wikipedia

 • Mr. Tambourine Man — es una canción escrita por el cantante estadounidense Bob Dylan, publicada en su álbum Bringing It All Back Home (1965). Fue número 1 en las listas de éxitos en la versión cantada por The Byrds, grabada el 20 de enero de 1965, antes de la salida… …   Wikipedia Español

 • atmak — i, e, ar 1) Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak Taşı suya atmak. 2) Bir şeyi yere doğru bırakmak 3) Bir kimsenin ilişiğini kesmek Adamcağızı berbat bir yere attılar. 4) e, nsz Koymak Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz. B. Felek 5)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir — is. 1) Sayıların ilki 2) Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı 3) sf. Bu sayı kadar olan Bir kalem. 4) sf. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı) Bir adam sizi arıyor. 5) sf. Tek Allah birdir. 6) sf. Beraber Hep biriz, ayrılmayız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.